Odjeli

Odjeli i katedre

Studijski programi na Bernaysu organizirani su kroz dva odjela te pet katedri. Odjel za komunikacije izvodi i razvija studijske programe Komunikacijski menadžment te Upravljanje odnosima s javnošću, dok Odjel za turizam izvodi i razvija studijske programe Menadžment i marketing turističke destinacije te Upravljanje doživljajem u turizmu.