Životopis

Ivana Schildenfeld rođena je 1988. godine u Šibeniku. Magistrica je odnosa s javnošću. Doktorandica je poslijediplomskog doktorskog studija Strateško komuniciranje na Fakultetu za medije u Ljubljani u sklopu kojeg priprema disertaciju ˝Kreiranje rodno stereotipnih obrazaca u javnoj komunikaciji hrvatskih političarki˝. Od 2020. godine voditeljica je Ureda za kvalitetu na Veleučilištu Edward Bernays pri kojem uspostavlja i upravlja kvalitetom u svim područjima akademskog djelovanja. Kao predavačica u znanstvenom polju informacijsko-komunikacijskih znanosti sudjeluje u pripremi i izvođenju nastave na kolegijima: Komunikologija, Krizno komuniciranje, Poslovne komunikacije, Praktikum interpersonalne komunikacije, Žene i politika.

Članica je organizacijskog odbora Communication Management Foruma, međunarodne znanstvene konferencije u organizaciji Veleučilišta Edward Bernays te od 2022. izvršna urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review. Edukantica je integrativne psihoterapije pri Hrvatskoj udruzi za integrativnu psihoterapiju. Članica je  Hrvatske udruge za odnose s javnošću i udruge POZA koja se bavi socijalnom inkluzijom i humanitarnom pomoći usmjerenoj prema ranjivim i manjinskim skupinama. Profesionalni i privatni interesi: civilno društvo, mediji i ranjive skupine, javna komunikacija,  psihoterapija i savjetovanje. Majka je dviju djevojčica.

Znanstveni radovi