dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Životopis

Daniela Angelina Jelinčić je doktorirala etnologiju na Sveučilištu u Zagrebu, a njezini istraživački interesi fokusirani su na kulturni turizam, upravljanje kulturnom baštinom, kulturne/kreativne industrije, kulturnu i turističku politiku, kreativnost, ekonomiju doživljaja idruštvene inovacije. Znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju/redovita profesorica, zaposlena na Institutu za međunarodne odnose. U akademskoj godini 2019./2020. radila je kao gostujući istraživač u okviru Fulbright programa na Sveučilištu Georgia s istraživanjem Sensory Stimuli and Their Impact on Basic Emotionsin Experience Economy. Kao vanjska suradnica predaje kolegije vezane uz kulturni turizam, upravljanje kulturnom baštinom, kreativne industrije, kreativnost na Sveučilištu u Zagrebu, Poslovnom veleučilištu Zagreb, Veleučilištu Edward Bernays u Zagrebu te povremeno na Helsinki University of Arts u Finskoji na UNESCO-ovoj Katedri za upravljanje kulturnom baštinom i održivi razvoj, Institute for Advanced Studies (iASK) u Köszegu, Mađarska.

Autorica je i lisuautorica više znanstvenih knjiga (Innovations in Culture andDevelopment: The Culturinno Effect in Public Policy; Abeceda kulturnog turizma; Kultura uizlogu; Kultura, turizam, interkulturalizam), suurednica ili urednicaknjiga Creating and Managing Experiences inCultural Tourism odnosno i Economic Sustainability of Culture and Cultural Tourism, autorica niza znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama, nacionalnih/međunarodnih studija kao i nekoliko nacionalnih/lokalnih strateških dokumenata. Radila je kao stručnjakinja Vijeća Europe za kulturni turizam te koordinirala ili sudjelovalau nizu nacionalnih i međunarodnih interdisciplinarnih istraživačkih projekata u područjima kulturne baštine, kulturnog turizma, kreativnih industrija, kulturnih i turističkih politika, društvenog poduzetništva.

Znanstveni radovi