doc. dr. sc. Damir Krešić

doc. dr. sc. Damir Krešić

Životopis

Doc. dr. sc. Damir Krešićravnatelj je Instituta za turizam u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabran i u naslovno znanstveno-nastavnozvanje docenta. Područja njegovog znanstvenog i stručnog interesa uključujudestinacijski menadžment i marketing, strateško planiranje u turizmu,konkurentnost turističke destinacije, održivi razvoj turizma te primjenuinformacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-a) u turizmu.

Damir ima veliko iskustvo na izradi strateških planskih dokumenata s područja turizma. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova s područja turizma, redovito izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, a prema podacima dostupnim na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija (bib.irb.hr) Damir je među vodećim hrvatskim znanstvenicima u znanstvenom području Ekonomija. Član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za turizam iprostor, a u razdoblju 2017.-2020. bio je član je Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske.

Znanstveni radovi