Izidora Marković Vukadin

Izidora Marković Vukadin

Životopis

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin doktorirala je geografiju na Sveučilištu u Zagrebu. Zaposlena je u Institutu za turizam u Zagrebu od 2009. godine kao mlađi istraživač i postdoktorski istraživač, dok je od 2017. zaposlena kao znanstvena suradnica. Počela je predavati na Sveučilištu VERN 2010., na Veleučilištu Edward Bernays iz 2018. i na Sveučilištu u Zagrebu, Stomatološkom fakultetu od 2019. Kao stručnjak za održivi turizam sudjelovala je u mnogim europskim projektima prostornog razvoja turizma, kao i u velikom broju Master planova razvoja turizma na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ima veliko iskustvo u razvoju pokazatelja (održivi turizam - društveni, prostorni, ekološki i ekonomski) za potrebe CROSTO-a (Hrvatski opservatorij održivog turizma - dio UNWTO INSTO mreže). Objavila je četiri poglavlja u znanstvenim knjigama, 12 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima te sudjelovala na više od deset međunarodnih konferencija. Njezin istraživački rad fokusiran je na održivi razvoj i upravljanje turizmom, utjecaje turizma na zaštićena područja i identitet turizam od posebnog interesa. Područja stručnosti održivi razvoj i upravljanje turizmom, pokazatelji održivog turizma, prostorni identitet, turizam od posebnih interesa, upravljanje prirodnim zaštićenim područjima, BSc & MPhil supervizija.

Znanstveni radovi