dr. sc. Davorko Obuljen

dr. sc. Davorko Obuljen

Životopis

Davorko Obuljen rođen je 12. ožujka 1976. godine u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju pomorsku školu, smjer nautičar. 2000. godine diplomirao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku, stekavši diplomu inženjera pomorskog prometa. 2004. godine diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu, smjer Vanjska trgovina, stekavši diplomu diplomiranog ekonomiste. Od 2004. do 2007. godine pohađao je poslijediplomski studij Poslovno upravljanje (MBA), na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te obranio magistarski rad „Korporativno upravljanje u hrvatskoj hotelskoj industriji“. 2007. godine stekao je i diplomu MA, International Business Administration na Sveučilištu u Leedsu, Velika Britanija.

Od 2013. do 2017. godine pohađao je doktorski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te obranio disertaciju na temu: „Međuovisnost kvalitete korporativnog upravljanja i poduzetničke orijentacije hrvatskih poduzeća“. Od 1997. do 2003. godine je zaposlen u poduzeću DU&DA Trade d.o.o. Dubrovnik, prvo kao komercijalist , a potom kao direktor poduzeća. Od 2004. do 2005. godine bio je predsjednik uprave UTD Ragusa d.d., Dubrovnik; a od 2005. do 2013. predsjednik uprave Hotela Maestral d.d., također u Dubrovniku. Od 2013. do 2017. godine obnaša dužnost zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije. Oženjen je i otac sina i kćeri.

Znanstveni radovi