doc. dr. sc. Krešimir Dabo, v. pred.

doc. dr. sc. Krešimir Dabo, v. pred.

kresimir.dabo@bernays.hr

Životopis

Doc. dr. sc. Krešimir Dabo viši je predavač na Odjelu za turizam i Odjelu za komunikacije Veleučilišta Edward Bernays. Završio je preddiplomski stručni studij ekonomije, smjer turistički menadžment na Zagrebačkoj školi za menadžment. Specijalistički stručni diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama završio je na Sveučilištu VERN´, a drugi diplomski, sveučilišni studij završio je pri Sveučilištu Sjever, na studiju komunikacijskih znanosti i odnosa s javnošću. Završio je jednogodišnji studij pri Centru za mirovne studije u Zagrebu. Doktorirao je u području društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijske znanosti, grana komunikologija pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sudjelovao je u nizu seminara i radionica na temu poslovne kulture, menadžmenta u kulturi i komunikacijskih i prezentacijskih vještina te medijacije i savjetovanja. Profesionalnu karijeru počeo je na području novinarstva, radeći u uredništvima nekoliko medijskih kuća, počevši od Radio Studenta, pa do Hrvatskog radija, Televizije Z1 do RTL Televizije. Radio je u Odjelu za odnose s javnošću na RTL Televiziji, a šest je godina vodio Službu za odnose s javnošću i marketing u Ansamblu LADO. Na mjesto ravnatelja Ansambla LADO imenovan je 1. siječnja 2015. s mandatom od četiri godine. Na Europskoj poslovnoj školi Zagreb radio je kao viši predavač na kolegijima vezanim uz poslovno komuniciranje i marketing te kao voditelj odnosa s javnošću i marketinga. Kao vanjski suradnik predaje na Sveučilištu VERN' i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kolegije vezane uz odnose s javnošću i marketing i menadžment manifestacija. Licencirani je medijator pri Forumu za slobodu odgoja i savjetodavni terapeut Realitetne terapije.

Znanstveni radovi