Goran Jerko Dujmović

Goran Jerko Dujmović

Životopis

Goran Jerko Dujmović diplomirao je na Odsjeku za talijanistiku i na Odsjeku za romanistiku. Već od osnovne škole pokazuje interes za strane jezike te tijekom srednjoškolskog školovanja odnosi titulu županijskog prvaka iz talijanskog jezika i državnog prvaka iz francuskog jezika. Na diplomskom studiju osvaja prvu nagradu na natječaju u sklopu obilježavanja „22. tjedna talijanskog jezika u svijetu“ u organizaciji Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu u kategoriji  B, predviđenoj za studente talijanistike pod nazivom. „Lo studente allo specchio: l’avventura dell’apprendimento dell’italiano degli studenti raccontata dagli studenti”.  Jedan semestar  se obrazovao na području didaktike i glotodidaktike na francuskom sveučilištu Université d'Artois.  

Tijekom studija počinje raditi kao predavač francuskog, talijanskog i hrvatskog jezika za strance u nekoliko škola stranih jezika. Radio je kao vanjski suradnik u više škola kao što su škola stranih jezika Intellecta, Duga i centar edukacije Butković.

Znanstveni radovi