doc. dr. sc. Dina Tomšić, prof. struč. stud.

doc. dr. sc. Dina Tomšić, prof. struč. stud.

dina.tomsic@bernays.hr

Životopis

Dina Tomšić rođena je 18. svibnja 1970. u Zagrebu, od 1988. do 1994. studirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1996.  na University of Nevada, Las Vegas, USA: specijalistički kolegij Organizacija profitabilnih sajmova, skupova i događanja. 2002. – 2007. pohađa međunarodni znanstveni poslijediplomski studij Poslovnog upravljanja – MBA pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također, 2008. pohađa Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH – Stručni diplomatski program. Doktorski studij pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završava 2014. s temom disertacije: Uloga korporativne reputacije u izgradnji dinamičkih sposobnosti poduzeća. Nakon toga, 2015. postaje doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana organizacija i menadžment, discipline: strateški menadžment i korporativno upravljanje. Od 2022. je docentica – polje ekonomije – naslovno nastavno zvanje u trajanju od 5 godina.

Trenutno je zaposlena na Veleučilištu Edward Bernays, profesorica stručnih studija. Također, od 2022. godine docentica je pri Sveučilištu Vern – ERASMUS Plus program – kolegiji Event menadžment i Event marketing. Od 2020. do 2021. Rochester Institute of Technology – RIT Croatia. Od 2018. od 2020.  predavala je na Visokom učilišteu Algebra (Agora 2009. – 2017.).

Od 2016. do 2019. bila je članica Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Od 2021. je članica znanstvenog odbora međunarodne online konferencije Corporate Governance: Fundamental and challenging issues in scholarly research. November, 25., a od 2022. članica je znanstvenog odbora međunarodne online konferencije Corporate Governance: Theory and practice. May, 26th 2022.

Od 2018. recenzentica je međunarodnog časopisa izdavačke kuće Virtus Interpress, Sumy, Ukraine: Corporate Board: Role, Duties and Composition, ISSN – 1810-8601 (print), ISSN - 2312-2722 (online), a od 2020. recenzentica je međunarodnog časopisa izdavačke kuće Virtus Interpress, Sumy, Ukraine: Journal of Governance and Regulation, ISSN – 2220-9352 (print), ISSN – 2306-6784 (online).

Znanstveni radovi