prof. dr. sc. Božo Skoko

prof. dr. sc. Božo Skoko

Životopis

Prof. dr. sc. Božo Skoko redoviti je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću, upravljanja brendovima te javne diplomacije i strateškog komuniciranja država. Utemeljitelj je poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Odnosi s javnošću, te bivši predstojnik Odsjeka za strateško komuniciranje i Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću na istom fakultetu. Gostujući je profesor na doktorskim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Mostaru. Na Veleučilištu Edward Bernays predaje Javnu diplomaciju i odnose s javnošću država te kolegij Hrvatska kao brend.

Područja njegovih znanstvenih istraživanja vezana su uz odnose s javnošću, komuniciranje, medije, upravljanje nacionalnim identitetom i imidžom, brendiranje destinacija, te međunarodne odnose i javnu diplomaciju. Među prvima se u Hrvatskoj počeo znanstveno baviti fenomenom brendiranja država, odnosno upravljanjem hrvatskim identitetom i imidžom.

Doktorirao je (2008.) i magistrirao (2003.) međunarodne odnose na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirao je novinarstvo (1999.), a tijekom studija dva puta je nagrađen Rektorovom nagradom. Tijekom i nakon završetka studija radio je kao novinar i urednik na Hrvatskoj televiziji. Suutemeljitelj je vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment Millenium promocija. Kao savjetnik za strateško komuniciranje, vodio je mnogobrojne projekte iz odnosa s javnošću, savjetovao je menadžere, političke dužnosnike, korporacije i institucije te vodio projekte brendiranja destinacija u Hrvatskoj i inozemstvu.

Znanstveni radovi