Dubravko Miholić

Dubravko Miholić

Životopis

Dubravko Miholić diplomirani je ekonomist sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistar poslovnogupravljanja postao je 2007. godine. Svoju karijeru započeo je kao agent osiguranja uPRIMA Zastupstvo d.o.o. Kao član uprave SPEM d.o.o., Zagreb postao je 1996. godine. sve do 2001. godine. Kao predsjednik HUOJ-a bio je od 2000. do 2004. godine. Od 2002. do danas član je uprave i partner u Hauska & Partner d.o.o, Zagreb. Član je Upravnog odbora HIZ – Hrvatski izvoznici, Zagreb od 2014. godine do danas, predsjednik je Nadzornog obora HDL - Hrvatsko društvo lobista u Zagrebu od 2015. do danas.

Znanstveni radovi