izv. prof. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, prof. struč. stud.

izv. prof. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, prof. struč. stud.

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, diplomirana je informatičarka, izabrana je u nastavno zvanje profesor stručnih studija u trajnom zvanju u području društvenih znanosti polje informacijske i komunikacijske znanosti te u naslovnu izvanrednu profesoricu 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Već dvadesetak godina predaje informatičku skupinu predmeta. Doktorirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radila je na brojnim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima (Tempus, CEEPUS, ESF, Erasmus+) te kao vanjski suradnik u Agenciji za mobilnost i programe EU i EACEA. Sudjelovala je u izradi novih studijskih programa, u izvođenju nastave na brojnim visokim učilištima, bila je urednicom i recenzenticom časopisa i znanstvenih monografija,  članicom odbora međunarodnih simpozija (ECIL 2014, Edulearn 2015 i 2018, ICIET u Japanu 2023...). Objavila je četrdesetak radova od čega jedan priručnik i jedan udžbenik. Zaposlena je na Visokom učilištu ALGEBRA, vanjska suradnica na Odjelu za komunikologiju HKS-a te na Veleučilištu Edward Bernays. Majka je jednog sina.

Znanstveni radovi