Marko Anić-Antić

Marko Anić-Antić

Životopis

Marko Anić-Antić završio je diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija – studijski smjer Računovodstvo i revizija, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom 2014. godine pridružio se timu ATF Savjetovanje d.o.o., na poslovima računovodstva te izrade elaborata studija isplativosti i procjene vrijednosti trgovačkih društava.

Tijekom 2018. godine pridružio se stručnom timu Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o., za reviziju, kao član revizorskog tima. Od tada, kao član tima sudjeluje u provođenju revizije pojedinačnih i konsolidiranih izvještaja malih, srednjih i velikih trgovačkih društava te društava od javnog interesa.

Industrije na kojima je stekao dosadašnje iskustvo su: turizam (hoteli i kampovi), maloprodaja trgovačke robe, veleprodaja trgovačke robe, prijevozničke usluge, metalna industrija, poslovi faktoring društava, investicijski fondovi, odvjetničke usluge i ostalo. Svakodnevno se vješto služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Od 2018. godine obnaša i funkciju direktora revizije.

Znanstveni radovi