doc. dr. sc. Petra Posedel Šimović

doc. dr. sc. Petra Posedel Šimović

Životopis

Doktorirala je statistiku na Institutu za kvantitativne metode Sveučilišta 'Luigi Bocconi', Milano, Italija, obranivši disertaciju Inferencija za klasu modela stohastičke volatilnosti sa skokovima: metoda martingalnih procjeniteljskih funkcija. Magistrirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu na temu 'Svojstva i procjena GARCH modela', te diplomirala na istoj instituciji na temu 'Sekvencijalni test pomoću omjera vjerodostojnosti'. Docentica je matematike na Zavodu za informatiku i matematiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1.10.2019. godine, a naslovna docentica financijske i poslovne matematike na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od 22.10.2013. godine.


Od 1.3.2000. - 28.2.2011. radila je na Ekonomskom fakultetu Zagreb na Katedri za matematiku, od 1.3.2011. – 30.9.2019. na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao profesor visoke škole na Katedri za matematiku i statistiku na kojoj je od 2014-2016. obnašala i dužnost predstojnice, a zatim kao profesor visoke škole u trajnom zvanju na Katedri za ekonomiju i matematiku. Na istoimenoj instituciji bila je voditeljica diplomskog stručnog specijalističkog studija MBA Quantitative Finance od 2012-2019.


Područja znanstvenog i stručnog interesa su joj podatkovna znanost i poslovna analitika, inferencijalna statistika za modele stohastičke volatilnosti, financijska matematika, modeliranje rizika, te financijska ekonometrija. Bila je istraživačica na znanstvenom projektu GDN RRC9/CERGE-EI kojeg financira Svjetska banka, projektu 1356 HRZZ ''Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM'', a od veljače 2020 istraživačica je na HRZZ projektu ''Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima – DREAM''.


Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja matematičke statistike, kvantitativnih financija i ekonomije, te pozvani članak u International Encyclopedia of Statistical Science, Springer-Verlag, 2011. Boravila je na više institucija u inozemstvu kao gost istraživač i gost predavač (Bocconi University, Italija, School of Economics and Management and CREATES, Aarhus University, Aarhus, Danska, Technische Univesität Wien, Institute for Mathematical Methods in Economics, Financial and Actuarial Mathematics, Beč, Austrija, California Institute of Technology, Pasadena, SAD), Columbia University (New York, SAD). Održala je više vrsta edukacija u poslovnoj praksi na temu ekonometrijskog modeliranja potražnje i matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom u Hrvatskoj, BiH i Srbiji (Konzum d.o.o., SDA Croatia d.o.o., HANFA), te na temu financijskog risk managementa (OTP Invest, HANFA). Na temu poslovne analitike, upravljanja imovinom i hedginga surađivala je sa Erste Erste&Steiermärkische Bank d.d., te OTP Investom. Koautorica je analize statističkog potpisa prijevarnih radnji na Predsjedničkim izborima RH 2020., te posebno analize specifičnosti hrvatskih izbora.


Dobitnica je nagrade 'Mijo Mirković', Ekonomski fakultet  Zagreb, 2006. Članica je Skupštine Hrvatskog matematičkog društva (HMD), Seminara za teoriju vjerojatnosti Matematičkog odsjeka PMF-a, te Bachelier Finance Society.

Znanstveni radovi