dr. sc. Doris Vukšić

dr. sc. Doris Vukšić

Životopis

Dr. sc. Doris Vukšić, doktorica komunikacijskih znanosti, već gotovo 15 godina bavi se strateškim komunikacijama na području marketinga, odnosa s javnošću, korporativnih komunikacija, medija i brendinga. Nakon magisterija iz marketinga, doktorirala je komunikacijske znanosti iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti na temu brendiranja država i inovativnosti. Desetogodišnje iskustvo u promociji inovativnog poduzetništva IT industrije, kroz Vladine mjere financiranja projekata malog i srednjeg poduzetništva, Doris je stekla radeći na međunarodnim projektima za istraživanje, razvoj i inovacije.

Danas je voditeljica strateških komunikacija u agenciji Human, jedne od vodećih regionalnih agencija za izradu webova, web i mobilnih aplikacija, CMS-ova, API-ja te digitalnih strategija. Fokusirana je na razvoj digitalnih strategija, employer branding, privlačenje investicija kroz fondove rizičnog kapitala te savjetovanje klijenata na području brendinga. Autorica je knjige Inovativnost i imidž zemlje, objavila je više znanstvenih radova i čest je gost međunarodnih konferencija na temu inovativnosti i digitalne komunikacije. Trenutno radi i kao kolumnistica Jutarnjeg lista - Startup Report kroz projekt Digitalna transformacija. Komunikacija startupova naziv je njenog kolegija na Veleučilištu Edward Bernays. Članica je udruge HUOJ, CRO Startup i CRO AI.

Znanstveni radovi