dr. sc. Jasenka Čengić

dr. sc. Jasenka Čengić

Životopis

Dr.sc. Jasenka Čengić diplomirala je 2013. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirala 2023. s temom iz područja primijenjene lingvistike.

Nakon studija engleskog jezika i knjiženosti i mađarskog jezika i književnosti radila je kao nastavnica engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj županiji te je kao vanjska suradnica predavala engleski jezik struke na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu najprije je radila kao vanjska suradnica na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku, a u lipnju 2017. godine se na istom Odsjeku i Katedri zapošljava kao asistentica. Od 2017. do 2023. godine na izvodi nastavu na Katedri za metodiku te koordinira rad mentora u osnovnim, srednjim školama te fakultetima odobrenima od strane Vijeća Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Obavljala je dužnost tajnice časopisa Strani jezici i dužnost tajnice Hrvatskog društva za anglističke studije. Od studenog 2023. zaposlena je kao voditeljica obrazovnog savjetovanja u Institutu za razvoj obrazovanja u Zagrebu.

Područje znanstvenog interesa dr. sc. Jasenke Čengić tiču se individualnih razlika u području ovladavanja stranim jezikom, ranoga učenja stranoga jezika te vrednovanja.

Znanstveni radovi