mr. sc. Ružica Rašperić

mr. sc. Ružica Rašperić

Životopis

Ružica Rašperić rođena je 3. prosinca 1955. godine u Zagrebu. Završila X. Gimnaziju u Zagrebu, škol. god. 1973/74.  maturirala s odličnim uspjehom, diplomirala na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu - smjer: vanjska trgovina 1980. godine i stekla znanje „diplomirani ekonomist“, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu škol. god. 1985/86. završila program dopunskog predškolsko-psihološkog obrazovanja, te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine obranila magistarski rad pod naslovom „Strategija plasmana izvoznog turističkog proizvoda Republike Hrvatske“, te postala magistar društvenih znanosti, polje ekonomije. Također je završila Školu stranih jezika u Varšavskoj (francuski, te prvi stupanj njemačkog jezika).

Od 1980. do 1996. godine radila je u Zračnoj luci Zagreb kao samostalni referent prodaje u Komercijalnom sektoru, zatim u sektoru deviznih poslova kao samostalni devizni referent i kasnije kao organizator financijskog poslovanja u Elektronsko-računskom centru. Od 1996. do 1998. godine radila je u Uredu Predsjednika RH, Državni protokol, kao savjetnica za imunitete i  privilegije diplomatskog osoblja stranih država. Od 16. ožujka 1998. godine u Turističkoj zajednici grada Velike Gorice je direktorica Turističkog ureda, a od 1. siječnja 2007. godine u Turističkoj zajednici Zagrebačke županije je direktorica Turističkog ureda. Od 2013. godine predavač je na Veleučilištu Vern, Katedra za turizam, Turistički menadžment. 2010., 2016., 2017. godine koordinator je TZ županija Klastera Središnja Hrvatska (TZ županija Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Karlovačke, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke). Od 2019. predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Veleučilištu Edward Bernays.

Osnivač je i prvi predsjednik Rotary kluba Velika Gorica (2003. i 2004.). 2007. na razini cijele Republike Hrvatske uvodi prvi sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 u Turističku zajednicu grada Velike Gorice, te se od tada bavi integralnim upravljanjem kvalitetom turističke destinacije u cjelini, posebno upravljanja kvalitetom u ruralnim turističkim destinacijama.

Nagrade:
▪  Europsko natjecanje „Entente Florale“ - Srebrni cvijet Europe 2004.
▪ Hrvatska turistička zajednica –„ Volim Hrvatsku - Zeleni cvijet“(2005.) za najbolji turističko informativni centar
▪  Turistički sajam Crotour Zagreb - visoka razina nastupa (2009.)
▪ Mreža za razvoj i kreativnost,  kreativni i inovativni turistički proizvod “Pisani rubac Hrvatske“ (2009.)
▪ Hrvatsko društvo menadžera kvalitete za uspješnu promidžbu Zagrebačke županije (2009.)
▪ Policijska uprava Zagrebačka, priznanje za iznimno uspješnu suradnju i potporu u radu (2010.)
▪ Zlatni Interstas (2013.) za izvrsnost na području turizma i kulture u turizmu
▪ Povelja Fest (2013.) za izuzetan doprinos razvoju turizma Zagrebačke županije, time i doprinos ukupnosti razvoja turizma Hrvatske
▪ Fijet Hrvatska (2014.) posebna povelja za izuzetnu podršku poticanju turističkog novinarstva i putopisa kao temelja novih turističkih sadržaja
▪ Hrvatsko društvo menadžera kvalitete (2016.)  Plaketa kao najviše priznanje za iznimno velik doprinos razvoju i djelatnosti HDMK, te iznimno velike i društveno priznate rezultate
▪ Udruga hrvatskih putničkih agencija (2017.)  za uspješnu suradnju i izniman doprinos razvoju i djelovanju Udruge hrvatskih putničkih agencija
▪ Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica (2017.) godišnja turistička nagrada u kategoriji „Čovjek - ključ uspjeha“, nagrada za djelatnika godine u sustavu turističkih zajednica
▪ Nagrada grada Velike Gorice „Krčka vrata“(2017.) za uspješnu dugogodišnju promociju turizma grada
▪ Hrvatska obrtnička komora „Povelja komore“(2020.)za iznimnu potporu i promociju obrtništva i obrtnika

Znanstveni radovi