Igor Vukasović

Igor Vukasović

Životopis

Igor Vukasović obnaša dužnost direktora/menadžera Korporativnih komunikacija Addiko banke. Tijekom 2015. i 2016. također je kao Direktor Korporativnih komunikacija Addiko Grupe bio nadležan za komunikacijske aktivnosti banaka u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji, te je vodio komunikacijski aspekt privatizacije i rebrandinga Grupe. Profesionalnu karijeru započeo je 2005. u PR agenciji Maksima komunikacije, 2007. prelazi u Millenium promociju. Specijalizirao se za strateško savjetovanje, korporativnu i kriznu komunikaciju, upravljanje brandovima i ugledom te product PR.

Od 2009. godine je stalni vanjski suradnik na kolegiju „Upravljanje imidžom i kreiranje brandova“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a od 2012. povremeni gost predavač na poslijediplomskim  programima. Od 2014. ima status predavača te predaje na više kolegija na Veleučilištu Edward Bernays. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je 'Business Learning Excellence for Development Leadership and Management' program na IEDC BLED, te 'Integrated Approach to PR' program London School of Public Relations, a kontinuirano se usavršava na stručnim konferencijama.

Autor je više znanstvenih članaka i novinarskih radova koji se bave temom korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, brandovima, upravljanja imidžom i ugledom, upravljanja destinacijama i društvenim medijima.

Znanstveni radovi