doc. dr. sc. Dejan Gluvačević, pred.

doc. dr. sc. Dejan Gluvačević, pred.

dejan.gluvacevic@bernays.hr

Životopis

Dejan Gluvačević je pročelnik Odjela za komunikacije na Veleučilištu Edward Bernays. Predavač je na kolegijima iz područja upravljanja komercijalnim i nacionalnim identitetima i imidžima te projektnog menadžmenta, a nastavu drži na kolegijima Upravljanje brendovima, Javna diplomacija i OsJ država, Država kao brend, Brendiranje turističkih destinacija, Upravljanje projektima te Osnove menadžmenta.Titulu doktora informacijsko-komunikacijskih znanosti stekao je 2018. godine na temu "Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. - srpanj 2014.)" na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Dio doktorskog studija proveo je na Sveučilištu u Cádizu (Universidad de Cádiz, Španjolska) gdje je proučavao fenomen Španjolske države kao brenda.

Godine 2011. diplomirao je kroatologiju (smjer: znanstveni i nastavni) na Fakultetu hrvatskih studija te novinarstvo (smjer: mediji i odnosi s javnošću). Godine 2013. godine završava specijalistički poslijediplomski studij Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti, kao prvi pristupnik prve generacije. Karijeru u praksi, u području komunikacija započeo je 2010. godine gdje je radio u agencijama za odnose s javnošću i integrirano komuniciranje. Od 2015. godine karijeru razvija i u području turizma te od 2018. godine vodi vlastitu turističku agenciju koja se bavi isključivo inbound turizmom.

Na području znanosti, ističe se sudjelovanjem u nizu međunarodnih znanstvenih konferencija kao i autorstvom te koautorstvom dvadeset znanstvenih radova iz područja brendiranja destinacija, nacionalnog identiteta i imidža, međunarodnih odnosa te komunikacije u turizmu. Kao vanjski suradnik i kolegijima Korporativno komuniciranje te Javna diplomacija i strateško komuniciranje države te na Sveučilištu u Zadru gdje predaje kolegij Strareško komuniciranje. Osim na matičnoj instituciji, predaje kao vanjski suradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na kolegijima Korporativno komuniciranje te Javna diplomacija i strateško komuniciranje države, kao i na Sveučilištu u Zadru predaje kolegij Strateško komuniciranje. Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) te udruga International Place Branding Association (IPBA) i Interpret Europe (IE).

Znanstveni radovi