doc. dr. sc. Olivera Jurković Majić

doc. dr. sc. Olivera Jurković Majić

Životopis

Doc. dr. sc. Olivera Jurković Majić je savjetnica Dekana na Veleučilištu Edward Bernays, profesorica na kolegijima: Poslovne komunikacije, Poduzetništvo, Poslovno  pregovaranje te Upravljanje promjenama. Također, aktivno surađuje u radu Ureda za odnose s partnerima s naglaskom na promociji studijskih programa ciljanim javnostima.

Olivera Jurković Majić ima dugogodišnje iskustvo u području obrazovanja, profesor je visoke poslovne škole u trajnom zvanju, dugogodišnji profesor-predavač na raznim obrazovnim institucijama, obavljala je poslove prodekanice, vodila je stručnu praksu za studente,  odlukom MZOS imenovana je  profesorom - savjetnikom, autorica je ili suautorica velikog broja knjiga i udžbenika s područja komunikacijsko-prezentacijskih vještina, poslovnih komunikacija, marketinga, ponašanja potrošača menadžmenta prodaje i sl. Autorica ili koautorica je mnogih znanstvenih i stručnih članaka te redovito izlaže na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stjecala i na sveučilištima i institucijama u inozemstvu, a uspješno je realizirala više međunarodnih projekata.

Olivera Jurković Majić završila je dva magistarska studija na Ekonomskom faklutetu Sveučilišta u Zagrebu (specijalistički i znanstveni) s područja Marketinga te doktorirala na temi Međunarodne trgovine i konfliktnosti nacionalnih interesa.

Znanstveni radovi