prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Životopis

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander klinička je psihologinja, integrativni psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle, stalna sudska vještakinja za zlostavljanu i traumatiziranu djecu. Kroz cijelu se svoju bogatu karijeru bavi zaštitom djece, njihovog mentalnog zdravlja i njihovih prava. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih.

Bila je među prvima koji su početkom 90.-tih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te se upravo toj djeci posvetila kroz cijelu svoju karijeru. Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon”1997. godine te inicijatorica osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 2002. godine. Tijekom njenog mandata ravnateljice Poliklinika je od Vijeće Europe bila prepoznata kao model dobre prakse u zaštiti seksualno zlostavljane djece, a također je 2008. godine dobila Nagradu multidisciplinarnom timu od Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) između više od 180 zemalja svijeta.

Dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, između ostalih je i Nagrada za životno djelo u području zaštite prava djeteta 2018. kao i Državne nagrade za znanost 2019. Svojim znanstvenim, kliničkim i javnim djelovanjem istaknula se kao osoba koja promiče zaštitu djece. Ugledna je sveučilišna profesorica na više fakulteta i znanstvenica nagrađena nizom stručnih i znanstvenih nagrada, a svojim angažmanom u izuzetno teškom periodu pandemije i potresa 2020. i 2021. godine istaknula se i osobitim doprinosom zaštiti mentalnog zdravlja djece i obitelji grada Zagreba. Redovno održava edukacije i pozvana predavanja u zemljama regije, kao i u drugim europskim zemljama. Nakon odlaska s mjesta ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 2022. nastavlja raditi tretmane, edukacije, savjetovanja i supervizije kroz svoju privatnu praksu GBF Educa d.o.o.

Znanstveni radovi