dr. sc. Paško Anić-Antić

dr. sc. Paško Anić-Antić

Životopis

Dr. sc. Paško Anić-Antić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2004. godine obranio znanstveni magistarski rad na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo, revizija i financije. Doktorsku disertaciju iz područja ekonomije, grana računovodstvo, stekao je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Splitu.

Paško je radno iskustvo stjecao u međunarodnom okruženju kroz priznata trgovačka društva, radeći na poslovima iz područja računovodstva, revizije i poreza. Također, bio je i član radnih skupina za izradu poreznih i računovodstvenih propisa pri Ministarstvu financija RH.


Paško je ovlašteni hrvatski revizor, ovlašteni porezni savjetnik te stalni sudski vještak iz područja računovodstva, poreza i financija.
Paško je Profesor Visoke poslovne škole u trajnom zvanju, grana računovodstvo.


Paško je iz područja računovodstva i poreza objavio niz znanstvenih i stručnih radova, te održao niz stručnih i znanstvenih konferencija, te stručnih seminara i radionica.

Znanstveni radovi