dr. sc. Vanesa Benković

dr. sc. Vanesa Benković

Životopis

Vanesa Benković je diplomirala glazbu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 2000., magistrirala Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2008. te doktorirala s temom Promjene u razini zdravstvenih nejednakosti 2003. i 2010., na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2017. godine. Usavršavala se i educirala na području farmakoekonomike, zdravstvene ekonomike i naprednog modeliranja procjene zdravstvenih tehnologija u Francuskoj (European Society of Health Economics and Pharmacoeconomics), Rusiji (European University of StPetersburg) i Austriji (Universität für Medizin und Technik, Hall). Dobitnica je stipendije Otvorenog društva za trogodišnji program Global Health Economics koji provodi European University of StPetersburg, gdje se usavršavala u programu zdravstvene ekonomike od 2011 do 2014. godine. Sudjeluje u nastavi na predmetu  Farmakoekonomika (engleski i hrvatski studij Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Ekonomika i financiranje zdravstva (Menadžment u zdravstvu Medicinskom fakultetu od 2013. i Farmakoekonomika na Fakultetu za farmaciju i biokemiju u Zagrebu od 2015. godine.

U zvanju višeg predavača predaje na Veleučilištu Edward Bernays: Metodologija znanstveno istraživačkog rada, Statistika, Sociologija digitalnog društva i Marketinška istraživanja od 2013. godine. Njeno područje rada uključuje iscrpnu listu zdravstveno ekonomskih analiza lijekova, pomagala, tehnologija i studija tereta bolesti za Hrvatsku i regiju, kao i dizajna i primjene niza istraživačkih metodologija za razne europske projekte na kojima sujdeluje kao član znanstvenog odbora ili kao suradnik istraživač i to na projektima: Patient Safety & Quality (PaSQ),  Urban health centers Europe, Cross Border Patient Registries Initiative (PARENT), Smartcare i Carewell (Delivering integrated care to frail patients through ICT). Također, bavi se dizajnom i provođenjem tržišnih i znanstvenih istraživanja. Njeni nedavni angažmani uključuju poslove analitike zdravstvene poslovne inteligencije za projekt Ministarstva zdravlja HR financiran od Svjetske banke, te istraživanje za udrugu Friedrich Ebert o učinkovitosti zdravstvenih sustava u centralnoj i istočnoj Europi. Redovni je pozvani predavač na europskim i lokalnim skupovima iz područja farmakoekonomike, zdravstvene ekonomike i praćenja zdravstvenih ishoda. Publicira radove iz područja metodologije, sociologije, farmakoekonomike i zdravstvene ekonomike. Trenutno je zaposlena u kompaniji Novo Nordisk Hrvatska.

Znanstveni radovi