Lucija Bralić

Lucija Bralić

Životopis

Lucija Bralić zaposlena je kao mlađi specijalist za ICTproizvode u A1 Hrvatska. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkomfakultetu, Matematički odsjek u Zagrebu, Magistra edukacije matematike, nastavničkismjer. Tijekom studija stekla je strukovne, didaktičke i pedagoško-psihološkekompetencije potrebne za uspješnu realizacija svih obrazovnih programa izmatematike. U mogućnosti je poučavati u različitim oblicima nastave matematike- uključujući tradicionalnu frontalnu nastavu, programirana nastava,heuristička i mentorirana nastava te suvremeni oblici problemske i projektne nastavematematike - kao i u primjeni ICT-a i drugih medija u nastavi matematike. Prijašnjeiskustvo rada sjecala je kao predavač matematiku u osnovnim i srednjim školama.

Znanstveni radovi