prof. dr. sc. Pero Maldini

prof. dr. sc. Pero Maldini

Životopis

Prof. dr. sc. Pero Maldini je politolog i sveučilišni profesor na trima visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj. Rođen je u Dubrovniku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika). Više godina djelovao je u prosvjeti kao ravnatelj, a potom kao direktor u dubrovačkim medijima (županijski tjednik i gradski radio). Na Sveučilište u Dubrovniku dolazi odmah po njegovu osnivanju kao autor nastavnog programa i pokretač novog studija u području javnog komuniciranja, masovnih medija i odnosa s javnošću. Autor je i voditelj dvaju programa stručnog usavršavanja nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku i unapređenja nastavne metodologije i implementacije bolonjskog procesa.

U više mandata bio je pročelnik Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te voditelj interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predstojnik je Katedre za interdisciplinarne znanosti na Veleučilištu Edward Bernays u Zagrebu. Objavio je četiri knjige te četrdeset znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim znanstvenim publikacijama u području komparativne politike, teorije demokracije, demokratske tranzicije postkomunističkih društava, političkog sustava, medija i politike te politike u uvjetima globalizacije i umreženog društva. Sa svojim izlaganjima sudjelovao je na trideset i pet međunarodnih i na pet domaćih znanstvenih skupova.

U više navrata bio je na znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu (SAD, Nizozemska, Mađarska, Slovačka). Dugi niz godina kontinuirano surađuje s uglednim inozemnim akademskim institucijama (SAD, Slovenija). Dugogodišnji je član Hrvatskog politološkog društva (u više mandata i član Izvršnog odbora), član American Political Science Association te član uredništava triju znanstvenih časopisa. Dugogodišnji je suradnik više inozemnih i domaćih političkih institucija i zaklada te aktivan sudionik niza programa u području političkog obrazovanja i razvoja demokracije. Politički je komentator više hrvatskih i inozemnih medija.

Znanstveni radovi