mr. sc. Anđela Vukasović Korunda

mr. sc. Anđela Vukasović Korunda

Životopis

Anđela Vukasović Korunda rođena je 1973. godine. Diplomirala je na studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 1997. godine. Na istome fakultetu 2003. obranila je magistarski rad. Od rujna 1997. do svibnja 1998. godine radila je u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Samoboru, a od svibnja 1998. do listopada 2007. godine u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sudjelovala je u realizaciji znanstvenog projekta Tekstologija hrvatske pisane baštine koji se ostvarivao u suradnji s Maticom hrvatskom.  Od siječnja 2008. godine zaposlena je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao nastavnica hrvatskoga jezika. U veljači 2019. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija.

Znanstveni radovi