dr. sc. Oliver Hip

dr. sc. Oliver Hip

Životopis

Oliver Hip rođen je 1976. godine u Slavonskoj Požegi. Četverogodišnji studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, završava 1999. godine i stječe naziv diplomiranog informatičara, dok 6 godina poslije, 2005. godine, brani magistarski znanstveni rad te stječe titulu magistra informacijskih znanosti. 23. listopada 2009. brani doktorsku disertaciju na istom Fakultetu pod nazivom “Utjecaj informacijske tehnologije na stres u organizaciji” i stječe titulu doktora informacijskih znanosti. Od 1. rujna 1998. godine zaposlen je na Ekonomskoj školi u Požegi kao profesor informatike.

Bio je vanjski suradnik na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku te na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. 15. svibnja 2018. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, a 9. listopada 2018. Agencija za odgoj i obrazovanje promovirala ga je u zvanje profesora savjetnika. Vanjski je suradnik na Poslovnom veleučilištu u Zagrebu te na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, gdje predaje kolegije iz područja informacijskih tehnologija. Od 2017. godine do 2020. godine bio je član sektorskog vijeća HKO – područje Informacije i komunikacije. Do sada je objavio petnaestak stručnih odnosno znanstvenih radova, napisao nekoliko recenziranih nastavnih materijala iz različitih kolegija te sudjelovao na domaćim i međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Znanstveni radovi