izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud.

izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, prof. struč. stud.

damir.jugo@bernays.hr

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Damir Jugo dekan je Veleučilišta Edward Bernays od 2013. godine. Profesor je strateškog i kriznog komuniciranja na Katedri za odnose s javnošću. Pokretač je i prvi glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review i predsjednik programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Communication Management Forum.

Autor je triju udžbenika; Strategije odnosa s javnošću (Profil knjiga, 2012.), Menadžment kriznog komuniciranja (Školska knjiga, 2017.) i Temelji međuljudske komunikacije (Synopsis, 2020.), te više desetaka znanstvenih radova iz područja komunikacijskog menadžmenta, odnosa s javnošću i upravljanja reputacijom koje je objavljivao u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima.

Istraživački interesi vezani su mu primarno uz krizno komuniciranje, strateško komuniciranje te razvoj odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Veliki je zagovornik stručnih studija u sustavu visokog obrazovanja, međusobne integracije teorije i prakse te povezivanja visokih učilišta i gospodarstva te njihovog međusobnog sinergijskog djelovanja na razvoj i prilagodbu sadržaja studijskih programa.

Osim onog u akademskoj zajednici, Jugo ima značajno iskustvo u praksi odnosa s javnošću i strateškog komuniciranja. Gotovo 20 godina surađuje s tvrtkama, organizacijama, institucijama i medijima iz različitih sektora na projektima strateškog i kriznog komuniciranja te političke analitike. Dugi niz godina obnašao je dužnost izvršnog direktora Millenium promocije, vodeće hrvatske komunikacijske agencije u kojoj je danas jedan od partnera.

Član je relevantnih strukovnih i znanstvenih organizacija iz područja komunikacija. Dugogodišnji je član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i Europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).

Trenutno obnaša dužnost predsjednika Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, tijela u sustavu visokog obrazovanja kojeg čine dekani svih veleučilišta u Republici Hrvatskoj.

Znanstveni radovi