Mario Petrović

Mario Petrović

Životopis

Mario Petrović je poduzetnik te komunikacijski i marketinški stručnjak s više od 30 godina poslovnog iskustva. Suosnivač je i predsjednik Uprave Millenium promocije, najveće agencije za odnose s javnošću i komunikacijski menadžment u Hrvatskoj te jedne od najvećih u regiji, a koja uspješno posluje 22 godine. Osnivač je i vlasnik te predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Edward Bernays, jedne od najuspješnijih greenfield investicija u hrvatsko visoko obrazovanje. Dugogodišnji je član Nadzornog odbora Jadranka Grupe kao najvećeg turističkog lanca na Lošinju. Aktualni je predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću kao krovne strukovne organizacije.

Tijekom profesionalne karijere vodio je brojne komunikacijske kampanje i projekte za neke od najvećih domaćih i internacionalnih kompanija, kao i niz političkih kampanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Specijalizirao se za agencijske odnose s javnošću s naglaskom na krizni menadžment i odnose s medijima. Tijekom 22 godine bio je komunikacijski savjetnik renomiranih sportskih organizacija, ali i najvećih korporacija u Hrvatskoj i regiji među kojima se nalaze Pliva, Croatia osiguranje, PBZ, Jadranka Grupa, Adris Grupa, Hrvatski nogometni savez i Hrvatski olimpijski odbor. U zadnjih nekoliko godina iskoračio je i u područje restrukturiranja kompanija, gdje je sudjelovao kao voditelj multidisciplinarnih stručnih timova.

Svoju je karijeru počeo kao novinar u Glasu Koncila, a nastavio kao glavni urednik Doma i Svijeta, priloga za iseljeništvo koji je izlazio u inozemnom izdanju Večernjeg lista. Kroz niz godina bio je suradnik mnogih medija pa tako i HTV-a gdje je snimao priloge za Program religijske kulture i Program za iseljeništvo.

Znanstveni radovi