dr. sc. Ivana Božić Dragun

dr. sc. Ivana Božić Dragun

Životopis

Dr. sc. Ivana Božić Dragun, viši predavač, rođena je u Vinkovcima gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je i doktorirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Polje njezina stručnog i znanstvenog interesa je euklidska, neeuklidska i sintetička geometrija. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz spomenutog područja. Od rujna 2009. godine do danas radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu gdje predaje različite matematičke kolegije. Koautorica je skripte za vježbe Nacrtna geometrija u graditeljstvu 1, ISBN 978-953-7048-42-6 Autorica je udžbenika Matematika 1, ISBN 978-953-7048-80-8 Govori aktivno engleski i talijanski jezik. Članica je Hrvatskog društva za geometriju i grafiku i Stručne sekcije Hrvatskog matematičkog društva Udana je i ima dvoje djece. U slobodno vrijeme bavi se sportskim aktivnostima.

Znanstveni radovi