NATJEČAJ ZA DODJELU BESPLATNE ŠKOLARINE za dvogodišnji diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu za pripadnike hrvatske dijaspore

1.6.2021

Klasa: 602-04/21-01/19

Ur. broj: 251-551-01-21-761

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Edward Bernays Visoka škola raspisuje

                     NATJEČAJ ZA DODJELU BESPLATNE ŠKOLARINE


za dvogodišnji diplomski studij Upravljanje doživljajem u turizmu za pripadnike hrvatske dijaspore

1. Opis studija

Naziv studija: Specijalistički diplomski stručni studij UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJEM U TURIZMU (EMT)

Lokacija izvođenja nastave: Ratkajev prolaz 8, Zagreb, Hrvatska

Trajanje: 2 godine

ECTS bodovi: 120

Stručni naziv po završetku studija: stručni specijalist menadžmenta u turizmu (struč. spec. oec.).

Jezik na kojem se izvodi nastava: hrvatski, uz pohađanje određenih kolegija na engleskom jeziku.

Jezik na kojem se polažu ispiti te druge obaveze na studiju: hrvatski ili engleski.

Iznos dvogodišnje školarine: 57.000 HRK

Program specijalističkog diplomskog stručnog studija trenutno je jedini ovakve vrste u Hrvatskoj, a da je Tourism Experience Management „zanimanje budućnosti“ potvrđuje i činjenica da pojedini teoretičari ovaj kompleksni proces upravljanja doživljajem u turističkoj destinaciji još nazivaju „Turizam 2.0“.

Diplomski studij koncipiran je na način da involvira i uključuje studente na individualan način i upoznaje ih s najnovijim tehnikama i vještinama gdje je izrazito jaka značajka kreativnost koja se temelji na kulturi jer je ona u mogućnosti generirati nečije emocije, vrijednosti i vizije. Njegova teorijska utemeljenost predloženog, ali i praktična potreba, zbog navedenih novih trendova i načina života uzima kao temelj ponašanje potrošača, u ovom slučaju konzumenta iskustva.

Više informacija o studiju moguće je pronaći na poveznici.

2. Opći uvjeti

Pravo za sudjelovanje na natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja, a u trenutku prijave imaju manje od 26 godina starosti. Kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju kako su definirani u tekstu natječaja te na zahtjev moraju dostaviti potrebne dokaze koji su sastavni dio potpune prijavne dokumentacije. Pravo prijave na natječaj nemaju pripadnici hrvatskoga naroda s prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail adresu adrian.beljo@bernays.hr dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Popunjeni prijavni obrazac.
  2. Kratki životopis i motivacijsko pismo (do 300 riječi) za prijavu na hrvatskom ili engleskom jeziku.
  3. Preslika valjane putne isprave države čiji je kandidat državljanin.
  4. Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske.
  5. Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu – jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ako sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list, školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika, indeks, radna knjižica, vojna knjižica, vjenčani list, smrtni list, krsni list, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona, pisana izjava čelnika diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine.
  6. Dokaz o završenom preddiplomskom i/ili diplomskom studiju (najmanje bachelor's degree – 180 ECTS).
  7. Pismo preporuke (letter of recommendation).
  8. Kandidati moraju imati razinu znanja engleskog jezika od najmanje B1, te razinu znanja hrvatskog jezika od najmanje A2.

Natječaj je otvoren do kraja dana u ponedjeljak, 5. srpnja 2021. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir. Do najviše 5 kandidata koji zadovolje uvjete natječaja bit će odabrani od strane Povjerenstva za međunarodnu suradnju Edward Bernays Visoke škole u uži krug kandidata. U drugom krugu natječaja, kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na selekcijski razgovor ispred članova Povjerenstva. Nakon završetka natječaja, odabrana 2 kandidata će biti pozvani potpisati ugovor o obrazovanju na Bernaysu.

Za više informacija:

Adrian Beljo

Prodekan za međunarodnu suradnju

adrian.beljo@bernays.hr

+385 (0)91 4669 697