Najava nastupnih predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača

27.10.2016

Mr. sc. Aničić i dr. sc. Mišetić održat će 4.11.2016. nastupna predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

Nastupno predavanje mr. sc. Marina Aničića o temi „Ključne odlike umijeća vođenja suvremenih poslovnih lidera“ održat će se u petak, 4. studenoga 2016., s početkom u 9 sati, a potom slijedi nastupno predavanje dr. sc. Ivana Mišetića o temi „Marketing u 21. stoljeću – osnove“ koje će se održati s početkom u 9:45 sati. Predavanja su otvorena i mogu im prisustvovati studenti i nastavnici Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Mr. sc. Marin Aničić završio je magisterij o organizaciji i upravljanju i diplomirao je psihologiju. Ima više od 10 godina iskustva u hrvatskom poslovnom svijetu u području ljudskih resursa i menadžmentu, a radio je u svim granama upravljanja ljudskim resursima (selekcija, radni odnosi, organizacija, nagrađivanje, obrazovanje). Tijekom karijere je planirao i slijedio profesionalni razvoj nekoliko stotina menadžera na svim razinama. Od 2000. do 2004. radio je u Getrou kao HR menadžer, a 2005. pokreće Internacionalni centar za poslovnu edukaciju i od tad savjetuje menadžere o svim aspektima vođenja i upravljanja. Mr. sc. Aničić vodio je drugu Bernaysovu Akademiju za studente u prosincu 2014.

Dr. sc. Ivan Mišetić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a završio je i AMP program na Harvard Business Schoolu. Radnu karijeru u Croatia Airlinesu započeo je 1991. i bio je jedan od osnivača te hrvatske zrakoplovne tvrtke. U Croatia Airlinesu bio je pomoćnik glavnog direktora za marketing i prodaju te glavni direktor, a od listopada 2010. pridružuje se timu Atlantic Grupe d.d. na mjestu generalnog tajnika u vrijeme akvizicije Droga Kolinske. Izabran je u nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu i nositelj je kolegija Marketing na Dubrovnik International Universityju. U 2011. po drugi put je imenovan u Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje. Za svoja postignuća odlikovan je s više visokih odličja Republike Hrvatske te Legijom časti Francuske Republike.