Bernays raspisuje natječaj za upis pripadnika hrvatske dijaspore u akademskoj godini 2022./2023.

21.4.2022

Klasa: 602-04/22-01/09

Ur. broj: 251-551-01-22-798

Zagreb, 21. travnja 2022.

Edward Bernays Visoka škola raspisuje

                                       NATJEČAJ

              za upis pripadnika hrvatske dijaspore u akademskoj godini                                                2022./2023.

1. Opis natječaja

Natječaj se raspisuje za upis pripadnika hrvatske dijaspore na preddiplomske i diplomske studije Bernaysa, pri čemu će odabrani kandidati, koji zadovolje uvjete natječaja, ostvariti mogućnost dobivanja jedne besplatne školarine za sve godine studije te do tri potpune školarine umanjene za 50% iznosa za svaku godinu studija.

2. Način izvođenja studija

Jezik na kojem se izvodi nastava: hrvatski, uz pohađanje određenih kolegija na engleskom jeziku.

Jezik na kojem se polažu ispiti te druge obaveze na studiju: hrvatski ili engleski.

Preddiplomski studiji

Trajanje: 3 godine

ECTS bodovi: 180

Iznos trogodišnje školarine: 81.372,60 HRK (10.800,00 €)

a) Naziv studija: Preddiplomski stručni studij MENADŽMENT I MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE (TDM)

Stručni naziv po završetku studija: stručni prvostupnik ekonomije (bacc. oec.)

Program preddiplomskog stručnog studija predstavlja programski, sadržajno i metodološki najinovativniji studij turizma u Hrvatskoj. Usmjeren je na razvoj dinamičke komponente turizma. U okviru preddiplomskog studija stječu se temeljna teorijska, metodološka i aplikativna znanja iz različitih grana i područja društvenih znanosti, a savladavanjem teorijskih i praktičnih aspekata studenti stječu kompetencije koje ih u potpunosti osposobljavaju za rad u domaćem i međunarodnom turizmu te industriji zabave.

 • Jedinstven koncept obrazovanja preddiplomskog studija utemeljen je na:
 • brizi o sigurnosti i zaštiti zdravlja lokalnog stanovništva i turista,
 • dostupnosti turističke destinacije (fizičkoj i marketinškoj),
 • kvaliteti turističkog doživljaja te
 • društvenoj i ekološkoj održivosti.

Više informacija o studiju: Prijediplomski Turizam.

b) Naziv studija: Preddiplomski stručni studij KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (CM)

Stručni naziv po završetku studija: stručni prvostupnik odnosa s javnošću (bacc. rel. publ.).

Preddiplomski stručni studij Komunikacijski menadžment studentima pruža kompetencije važne za upravljanje komunikacijskim procesima u organizacijama, tvrtkama i institucijama i predstavlja temelj za bavljenje komunikacijskim menadžmentom, odnosima s javnošću i medijskom industrijom.

Struktura studija usmjerena je na stjecanje teorijskoga znanja, praktičnoga iskustva  i učenjem primjenom načela studija slučaja iz područja komunikacijskih znanosti, a s ciljem stjecanja komunikacijskih, menadžerskih, medijskih i interdisciplinarnih kompetencija.

Više informacija o studiju: Prijediplomski Komunikacije

Diplomski studiji

Trajanje: 2 godine

ECTS bodovi: 120

Iznos trogodišnje školarine: 60.276,00 HRK (8.000,00 €)

a) Naziv studija: Specijalistički diplomski stručni studij UPRAVLJANJE DOŽIVLJAJEM U TURIZMU (EMT)

Stručni naziv po završetku studija: stručni specijalist menadžmenta u turizmu (struč. spec. oec.).

Program specijalističkog diplomskog stručnog studija trenutno je jedini ovakve vrste u Hrvatskoj, a da je Tourism Experience Management „zanimanje budućnosti“ potvrđuje i činjenica da pojedini teoretičari ovaj kompleksni proces upravljanja doživljajem u turističkoj destinaciji još nazivaju „Turizam 2.0“.

Diplomski studij koncipiran je na način da involvira i uključuje studente na individualan način i upoznaje ih s najnovijim tehnikama i vještinama gdje je izrazito jaka značajka kreativnost koja se temelji na kulturi jer je ona u mogućnosti generirati nečije emocije, vrijednosti i vizije. Njegova teorijska utemeljenost predloženog, ali i praktična potreba, zbog navedenih novih trendova i načina života uzima kao temelj ponašanje potrošača, u ovom slučaju konzumenta iskustva.

Više informacija o studiju: Diplomski Turizam

b) Naziv studija: Specijalistički diplomski stručni studij UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU (PRM)

Stručni naziv po završetku studija: stručni specijalist odnosa s javnošću (struč. spec. rel. publ.)

Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću nadogradnja je preddiplomskog studija iz područja komunikacijskoga menadžmenta u trajanju dvije godine (četiri semestra). Studenti se tijekom diplomskog studija usavršavaju s ciljem transformacije njihovih kompetencija s tehničke na menadžersku razinu.

Diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću logičan je izbor za nadogradnju kompetencija stečenih na preddiplomskome studiju iz društvenih područja, i to za sve one koji imaju ambiciju i želju profesionalno upravljati komunikacijama na menadžerskoj razini. Program diplomskog studija usmjeren je na stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija u planiranju i upravljanju komunikacijama u svim organizacijskim sustavima, čemu je u potpunosti posvećena prva godina studija.

Više informacija o studiju: Diplomski komunikacije

3. Opći uvjeti

Pravo za sudjelovanje na natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju uvjete utvrđene u tekstu natječaja, a u trenutku prijave imaju manje od 30 godina starosti. Kandidati moraju potvrditi da ispunjavaju sve opće i posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju kako su definirani u tekstu natječaja te na zahtjev moraju dostaviti potrebne dokaze koji su sastavni dio potpune prijavne dokumentacije. Pravo prijave na natječaj nemaju pripadnici hrvatskoga naroda s prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail adresu adrian.beljo@bernays.hr dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Popunjeni prijavni obrazac.
 2. Kratki životopis i motivacijsko pismo (do 300 riječi) za prijavu na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 3. Preslika valjane putne isprave države čiji je kandidat državljanin.
 4. Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske.
 5. Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu – jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ako sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list, školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika, indeks, radna knjižica, vojna knjižica, vjenčani list, smrtni list, krsni list, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona, pisana izjava čelnika diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine.
 6. a) Svjedodžbe sva četiri razreda i završnoga ispita (mature) srednjoškolskoga obrazovanja (izvornici ili ovjerene preslike); Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. (za upis na preddiplomski studij)

b) Dokaz o završenom preddiplomskom i/ili diplomskom studiju (najmanje bachelor's degree – 180 ECTS). (za upis na diplomski studij)

 1. Pismo preporuke (letter of recommendation).
 2. Kandidati moraju imati razinu znanja engleskog jezika od najmanje B1, te razinu znanja hrvatskog jezika od najmanje A2.

Natječaj je otvoren do kraja dana u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir. Do najviše 8 kandidata koji zadovolje uvjete natječaja bit će odabrani od strane Povjerenstva za međunarodnu suradnju Edward Bernays Visoke škole u uži krug kandidata. U drugom krugu natječaja, kandidati izabrani u uži krug bit će pozvani na selekcijski razgovor ispred članova Povjerenstva. Nakon završetka natječaja, odabrana do 4 kandidata će biti pozvani potpisati ugovor o obrazovanju na Bernaysu.

Za više informacija:

Adrian Beljo

Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju

adrian.beljo@bernays.hr

+385 (0)91 4669 697