English for Communication Management 1 (2014.)

English for Communication Management 1 (2014.)

Udžbenik za engleski jezik English for Communication Management 1 namijenjen je studentima prijediplomskoga studija Komunikacijski menadžment, a mogu ga koristiti i studenti prijediplomskih i diplomskih studija ostalih visokoobrazovnih institucija u okviru kolegija kao što su komunikologija, politologija, novinarstvo, marketing, sociologija te srodne znanstvene grane i discipline.

Teme kojima se udžbenik bavi vezane su uz studentsku svakodnevicu, učenje jezika, sport i studiranje u inozemstvu, ali i za studijske programe koji uključuju brendiranje, učinkovitu prezentaciju, alate u odnosima s javnošću, društvene mreže te poslovni bonton. Cilj udžbenika je unaprijediti vještine čitanja, slušanja te dodatno obogatiti vokabular terminima iz svakodnevne prakse, stoga je upravo to razlog zbog kojeg su teme unutar svake cjeline predstavljene iz različitih perspektiva.

Autori prvoga izdanja udžbenika su dr. sc. Lucia Miškulin Saletović i Adrian Beljo, mag. univ. philol. angl. te Nataša Mance, mag. univ. spec., koja supotpisuje osmo poglavlje posvećeno poslovnom bontonu. Prvi Bernaysov udžbenik za engleski jezik uredila je Anne Bernays, američka spisateljica i uvažena predavačica na Sveučilištu Harvard te kćer Edwarda Bernaysa, utemeljitelja odnosa s javnošću.

Biografije autora:

Adrian Beljo, mag. univ. philol. angl., rođen je u Sudburyiju u Kanadi 1974., gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2000. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje profesora engleskog jezika i knjiženosti i informatologije, a od 2001. radi samostalno kao prevoditelj prevodeći stručne tekstove iz područja ekonomije, građevine, prava i turizma. Autor je brojnih prijevoda s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik. Županijski sud u Zagrebu imenovao ga je 2005. stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. Na diplomskom studiju komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu nositelj je i izvođač predmeta Prezentacijske i govorničke vještine na engleskom jeziku te izvođač kolegija Akademski engleski. U naslovno nastavno zvanje predavača u polju filologija, grana anglistika, izabran je 2011. Od 2011. do 2014. radio je za agenciju Millenium promocija gdje je, uz jezičnu podršku na raznim projektima, koordinirao aktivnosti vezane za EU projekte te marketinške aktivnosti za ključne klijente, a od 2014. stalno je zaposlen na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment gdje radi kao predavač na kolegijima iz engleskoga jezika te kao voditelj Centra za međunarodnu suradnju.

Nataša Mance, mag. univ. spec., rođena je u Zagrebu 1959. Nakon završene gimnazije specijalizirane za jezike, pohađala je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost. Godine 2005. završava tečaj za trenera konferencijskog prijevoda u organizaciji Opće uprave Europske komisije za prevođenje u Bruxellesu. Postala je predavač na Filozofskom fakultetu u 2006., a 2009. diplomirala je konferencijski prijevod i stekla akademsku titulu mag. univ. spec. u konferencijskom prijevodu. Predavačica je poslovnog engleskog jezika na mnogobrojnim visokoobrazovnim institucijama, uključujući i Edward Bernays Visoku školu za komunikacijski menadžment.

Dr. sc. Lucia Miškulin Saletović završila je studij germanistike i anglistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. završila je i poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije. Radila je u školi stranih jezika Class Nardini d.o.o. kao nastavnica njemačkog i engleskog jezika te mentorica za praksu studentima anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na Veleučilištu VERN' kao predavač za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika. Od 2009. radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2013. izabrana je u zvanje višega predavača, polje filologija, grana germanistika i anglistika. 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija. Na Hrvatskim studijima nositelj je i izvođač predmeta Akademski engleski, Akademski njemački te Prezentacijske i govorničke vještine na njemačkom jeziku. Suautor je, sunositelj i izvođač predmeta Introduction to Sociolinguistics te suizvođač predmeta Teorija jezika. Komentor je za diplomske radove na diplomskom studiju komunikologije. Suautor je nastavnih materijala za visokoškolsku nastavu engleskog jezika (English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities i English for Communication Management 1) te za srednjoškolsku nastavu njemačkog jezika u struci (Vollgas – Deutsch für Berufe im Bereich Verkehr und Logistik). Autorica je znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku te prikaza, obznana i kronika. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te okruglim stolovima. Vodi radionice stručnog usavršavanja za učitelje i nastavnike njemačkog jezika te studente germanistike. Njezina su područja interesa strani jezik za akademske potrebe, tekstna lingvistika, jezik reklama i medija, krematonimija i forenzična lingvistika. 2014. bila je suradnica na znanstvenom projektu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Antroponimi u reklamama: semiotički pristup. Suradnik je na dvogodišnjem bilateralnom znanstvenom projektu pod naslovom Odnos teksta i slike u reklamama u tisku koji u okviru znanstveno-tehničke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Austrije provode Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Beču (Institut za jezikoslovlje). Samostalno i u suautorstvu izradila je brojne prijevode. 2002. imenovana je stalnim sudskim tumačem za engleski i njemački jezik. Redovito se stručno i znanstveno usavršava u zemlji i inozemstvu.