Psihoterapijski 3P praktikum: Psihoonkologija – psihološka pomoć onkološkim bolesnicima i članovima obitelji

Psihoterapijski 3P praktikum: Psihoonkologija – psihološka pomoć onkološkim bolesnicima i članovima obitelji

17.1.2024

Znanje o psihičkim stanjima i procesima daje nam snagu za suočavanje i pomaže nam da prebrodimo psihičke teškoće

Prva radionica Psihoterapijskog 3P praktikuma u 2024. godini održana je u ponedjeljak, 15. siječnja u prostorima Bernaysa. Polaznici radionice imali su prigodu dobiti uvid u područje psihoonkolgije i pružanju psihološke pomoći onkološkim bolesnicima i članovima njihovih obitelji. Sadržajan, a nadasve iskustven uvid omogućila je voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge SVE za NJU, Maja Erceg Tušek, mag. psych., i apsolventica Gestalt psihoterapije.

Nakon uvodnog pitanja polaznicima o njihovom iskustvu o području psihoonkologije i motivacije za rad s onkološkim bolesnicima predavačica je predstavila statistike raka u Hrvatskoj i svijetu. Generalno govoreći, rak je u razvijenim zemljama (a tako je i u Hrvatskoj) drugi uzrok smrti, odmah iza kardiovaskularnih bolesti. U svijetu tako čak 1 od 6 osoba umire upravo od raka, a prema podacima očekuje se da će brojke i nadalje rasti. Svaki dan od posljedica te bolesti umre 39 osoba, a svake godine od zloćudnih bolesti oboli više od 25.000 ljudi. Poznato je da se kod nas karcinom otkriva u znatno uznapredovanom stadiju nego u zapadnoeuropskim zemljama, kao i da je odaziv građana na preventivne programe slab, ali ispod radara prolazi još jedna bitna sastavnica liječenja raka - ona psihološka, istaknula je predavačica.

Središnji dio radionice predavačica je posvetila tumačenju psihoonkološke discipline koja se bavi proučavanjem, razumijevanjem i tretmanom psiholoških, emocionalnih, socijalnih, duhovnih i funkcionalnih aspekata života s rakom s ciljem smanjivanja distresa i podizanja kvalitete života bolesnika i članova njihovih obitelji. Stručna podrška uključuje intervencije čiji je cilj umanjiti djelovanje raka na emocionalne doživljaje i poboljšati sposobnost bolesnika da se prilagodi promijenjenom načinu života. Život s rakom odnosi se na zdravstvena i tjelesna, psihološka, socijalna i ekonomska pitanja s kojima su suočene osobe nakon završetka inicijalnog liječenja raka. Ponekad se osobe koje boluju od raka u društvu „psihijatizira“ da su oni apriori psihološki bolesnici što je kriva percepcija, istaknula je predavačica.

Članove obitelji, prijatelje i njegovatelje također treba smatrati dijelom iskustva življenja s rakom nakon osnovnog liječenja. Život s rakom jedinstveno je i kontinuirano iskustvo, različito za svaku osobu i njoj bliske ljude. Tijekom života s rakom, ključno je u najvećoj mogućoj mjeri vratiti važne aspekte svojega života prije raka, i naći nove putove prema zadovoljavajućem životu u budućnosti.

U završnom djelu radionice predavačica je pružila presjek bogatog rada Udruge SVE za NJU koja tijekom petnaest godina pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od bilo koje vrste raka kroz različite programe i djelatnosti. Kroz svoju praksu, javno zagovaranje i stručno djelovanje potvrdila je značaj psihosocijalne skrbi u liječenju onkoloških bolesnika te doprinijela dizanju svijesti kod bolesnika, u stručnoj i široj javnosti o važnosti psihološke pomoći kao integralnog dijela onkološkog liječenja.

Iduća radionica iz ciklusa Psihoterapijskog 3P praktikuma na temu Psihoterapija i religija predviđena je 12. veljače 2024., a prijaviti se možete putem linka.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.