Osnovana Katedra za financije – dr. sc. Paško Anić-Antić imenovan predstojnikom

Osnovana Katedra za financije – dr. sc. Paško Anić-Antić imenovan predstojnikom

26.10.2023

Na Veleučilištu Edward Bernays, unutar Odjela za komunikacije te Odjela za poslovnu ekonomiju, djeluje ukupno šest katedri

Bernays je u akademsku godinu 2023./2024. ušao s dva nova studijska programa, prijediplomski studij Poslovno upravljanje te diplomski studij Vodstvo i menadžment. U skladu s razvojnom strategijom, u području poslovne ekonomije osnovana je i Katedra za financije, čijim je predstojnikom imenovan dr. sc. Paško Anić-Antić, prof. struč. stud.

Katedrom za financije Bernays znatno naglašava ulogu i osnažuje Odjel za poslovnu ekonomiju, unutar kojeg djeluje. Katedra okuplja znanstvenike, nastavnike i suradnike koji izvode nastavu te obavljaju znanstveno-istraživački rad.

Poslovna ekonomija nezamisliva je bez poslovnih financija i primijenjene matematike, stoga je osnivanje Katedre za financije jedan od važnijih koraka te odraz osluškivanja preferencija, kako budućih poslodavaca s kojima Bernays blisko surađuje, tako i studenata usmjerenih na oblikovanje vlastite uspješne poslovne karijere.

Pripadajući kolegiji većinom se izvode na novim studijskim programima, poput Osnova financija, Osnova računovodstva, Osnova poslovne matematike, Analize financijskog izvješća, Statistike, Korporativnog izvještavanja i Investicija.

Značaj i uloga katedri u djelovanju visokog učilišta veoma je bitna, njihova zadaća jest organizacija, struktura i provedba izvedbenog plana, evaluacija istog te predlaganje poboljšanja i nadogradnje unutar kolegija te odjela u kojemu djeluju.

Predstojnikom Katedre za financije imenovan je profesor u trajnom zvanju, stručnjak za financije, računovodstvo i reviziju s dugogodišnjim iskustvom i bogatom karijerom, dr. sc. Paško Anić-Antić, prof. struč. stud.

Profesor Anić-Antić svoje je radno iskustvo stjecao u međunarodnom okruženju kroz priznata trgovačka društva, radeći na poslovima iz područja računovodstva, revizije i poreza. Također, bio je i član radnih skupina za izradu poreznih i računovodstvenih propisa pri Ministarstvu financija RH. Danas je ovlašteni hrvatski revizor, porezni savjetnik te stalni sudski vještak iz područja računovodstva, poreza i financija. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova te održao niz stručnih i znanstvenih konferencija, kao i stručnih seminara i radionica.

Na Bernaysu djeluje ukupno šest katedri, u sklopu Odjela za komunikacije ustrojena je Katedra za odnose s javnošću (predstojnik Ivan Pakozdi, v. pred.), Katedra za jezike i kulturu (predstojnik Adrian Beljo, v. pred.) te Katedra za interdisciplinarne znanosti (predstojnik prof. dr. sc. Pero Maldini), te u sklopu Odjela za poslovnu ekonomiju uz Katedru za financije tu su još Katedra za menadžment i marketing (predstojnik dr. sc. Damir Novotny) te Katedra za turizam (predstojnica prof. dr. sc. Doris Peručić).

Datoteke
za preuzimanje

No items found.