BERNAYS FORUM 2023: „Communicating & Leading – the Culture of Change“

BERNAYS FORUM 2023: „Communicating & Leading – the Culture of Change“

16.6.2023

Bernays slavi desetu obljetnicu postojanja te organizira svoju tradicionalnu međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju

Promjena je temelj razvoja i napretka, a u suvremenom, globaliziranom i tehnološki razvijenom svijetu mijene su sve brže, zahtjevnije i sveobuhvatnije. Različiti društveni izazovi s kojima se svijet suočava, poput pandemije, prijetnji demokracije, ekonomske ili klimatske krize potiču pojedince, organizacije i društvo na prilagodbu, kao i promjenu ustaljenih obrazaca. Kako bismo izgradili sustav za efikasno i efektivno upravljanje promjenom, važno je razumjeti njezinu prirodu i dinamiku.

Četvrta po redu Bernaysova međunarodna znanstveno-stručna konferencija održava se 8. i 9. prosinca u Zagrebu, a ima za cilj istražiti fenomen promjene fokusirajući se na njezine komunikacijske aspekte, ali i način na koji vodstvo može i treba upravljati promjenom.

Komunikacijske znanosti i vodstvo dvije su važne discipline koje igraju vitalnu ulogu u olakšavanju i upravljanju promjenama, kako na organizacijskoj tako i na društvenoj razini. Na razini organizacija, učinkovita komunikacija i upravljanje promjenama osobito su važne za poboljšanje organizacijskog učinka, morala zaposlenika i zadovoljstva dionika.

Kroz konferenciju želimo istražiti sljedeće ključne teme i izazove te ponuditi relevantne i primjenjive preporuke koje će olakšati upravljanje i nošenje s promjenom:

• Komunikacija i promjena: kako se komunikacija može koristiti za pokretanje i provedbu promjena, uključujući ulogu vodstva, komunikacijske kanale i angažman dionika.

• Upravljanje promjenama: kako menadžment može učinkovito planirati, izvršiti i procijeniti inicijative za promjene, uključujući ulogu pokretača promjena, otpor promjenama i modele upravljanja promjenama.

• Organizacijska kultura i promjena: kako organizacijska kultura utječe na inicijative za promjenu i kako stvoriti kulturu koja podržava promjene.

• Gledišta dionika o promjeni: kako različiti dionici, uključujući zaposlenike, kupce i dioničare, percipiraju i reagiraju na promjene te kako komunikacija i menadžment mogu odgovoriti na njihove probleme.

• Studije slučaja i najbolje prakse: primjeri uspješnih inicijativa za promjenu iz organizacijske prakse, uključujući ulogu komunikacije i upravljanja u njihovom uspjehu.

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike/ice i stručnjake/inje na prijave za konferenciju kako bi svojim radovima pridonijeli razvoju znanosti i struke iz područja konferencije, kao i rješavanju aktualnih društvenih i organizacijskih izazova.

Prijave i sažetke radova šaljite na adresu elektroničke pošte bernays.forum@bernays.hr do 30. rujna 2023., a više informacija o Bernays Forumu možete pronaći na službenoj stranici.

Datoteke
za preuzimanje

No items found.