Bernays Akademija

Bernays Akademija je centar za cjeloživotno obrazovanje koji kroz edukacijske programe potiče razvoj osobnih i profesionalnih kompetencija polaznika. Edukacijski programi kreiraju se u suradnji s vodećim stručnjacima iz različitih područja, strukovnim udrugama i institucijama.
Bernays Akademija
Bernays Akademija
U sklopu Bernays Akademije provode se programi formalnog i neformalnog cjeloživotnog obrazovanja te se izvode stručna tematska predavanja, seminari i edukativne radionice za polaznike koji žele proširiti postojeća znanja i stjecati dodatna primjenjiva znanja iz specifičnih područja od posebnog interesa.

Cilj Bernays Akademije je ponuditi stručne programe s dodanom vrijednošću za odrasle polaznike, koji će im omogućiti stjecanje specifičnih specijaliziranih i tržišno prepoznatljivih znanja koja će ih dodatno kvalificirati za rad u dinamičnom poslovnom okruženju.

Predavači s bogatim teorijskim i praktičnim iskustvom, prilagođenost programa potrebama polaznika i tržištu rada te primjenjivost naučenog u radnom okruženju samo su neka od obilježja Bernaysovih programa.